Privacy

 

 

Privacy & Cookie verklaring

Glitz N Blingz

Glitz N Blingz neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en gaat zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze Privacy & Cookie verklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Deze privacy & cookie verklaring is van toepassing op alle activiteiten van Glitz N Blingz. We raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen.

1) Wie is Glitz n Blingz

Glitz N Blingz is een onderneming die een kinderkleding website runt. Glitz N Blingz is gevestigd te Odoorn, Langhieten 26,

7873CB en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67274587.

Glitz N Blingz is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2) Voor welke doeleinden verwerkt Glitz N Blingz persoonsgegevens?

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?
Glitz N Blingz zal de over jouw verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken. Ter uitvoering van onze dienstverlening,

•      Het verzenden van door u ge kocht goederen.

•      Het ik goede banen kunnen lijden van u betalingen en ons retour systeem

•      je te benaderen voor commerciële aanbiedingen die voor jouw interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je jezelf daarvoor hebt aangemeld.

•      kwaliteitsdoeleinden zoals tevredenheid onderzoek

 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij jouw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we je conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Op welke wettelijke gronden mogen wij jouw gegevens verzamelen?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens:

•      Omdat je (indien van toepassing) daar toestemming voor hebt gegeven. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken.

•      Op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en jouw privacy dit toelaten

Waar en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Je kunt jouw persoonsgegevens op meerdere manieren met Glitz N Blingz  delen.

•      Door je te abonneren voor onze nieuwsbrief

•      Door een account aan te maken via onze website

•      Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt

•      Een bestelling bij ons plaatst

•      Per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met Glitz N Blingz

3) Welke persoonsgegevens verzamelt

Glitz N Blingz
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende persoonsgegevens:

Als jij je bij ons inschrijft voor een nieuws brief / een account aan maakt / een bestelling plaatst , verzamelen we de volgende gegevens

•      E-mailadres, telefoon en andere contactgegeven.

•      Bankrekeningnummer

•      Adres Gevens

•      Inloggegevens persoonlijke account

4) Hoe lang bewaart Glitz N Blingz persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Hierbij nemen we eventuele wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld ten behoeve van de fiscus (belastingdienst), in acht.

Indien je niet meer meer in ons bestand wil staan dan kun je contact opnemen met Glitz N Blingz. Je wordt dan niet meer benaderd door Glitz N Blingz. Jouw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving.

Deze zijn enkel beschikbaar voor Glitz N Blingz onder strikte voorwaarden. Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.

5) Aan wie verstrekt Glitz N Blingz persoonsgegevens?

Glitz N Bligz  kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan 3e die namens Glitz N Blingz diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, verzend service, overheidsinstanties, financieel dienst verlening,nieuwsbier systeem. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”.

6) Hoe kun je je Privacyrechten uitoefenen?

Indien jij je eigen account bij Glitz N Blingz  hebt, dan heb je inzage in een groot deel van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je hebt recht op inzage en wijziging van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen Glitz N Blingz of een e-mail sturen aan

privacy@glitz-blingz.nl Op jouw verzoek zullen wij binnen 4 weken reageren.

Indien je niet wilt dat Glitz N Blingz jou persoonlijke aanbiedingen of informatie stuurt, dan kun je dit Glitz N Blingz laten weten via e-mails

7) Wat doet Glitz N Blingz met cookies?

Ter uitvoering van de Dienst maakt Glitz N Blingz gebruik van cookies die door jouw browser tijdelijk (“sessie” cookies) of voor langere tijd (“permanente” cookies) worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die de server van Glitz N Blingz.nl naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Glitz N Blingz.nl teruggestuurd wordt.

Welke cookies plaatsen wij?

Deze website maakt gebruik van cookies en slaat technische informatie op. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Dit betreft bijvoorbeeld:

•      IP-adres van de bezoeker

•      Datum en tijd van het bezoek

•      URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is)

•      De op onze website bezochte pagina‘s

•      Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.)

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website(s) te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website(s) te verhogen. Cookies kunnen zowel door ons als door andere partijen met wie wij samenwerken worden geplaatst.

Hieronder vindt je een overzicht van soorten cookies die worden gebruikt.

Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. Tijdelijke gegevens worden opgeslagen om pagina’s sneller weer te kunnen geven en om te kunnen zien of een gebruiker is ingelogd.

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van onze gebruikers.

8 beveiliging

Glitz N Blingz doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Glitz N Blingz met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

9) Een datalek wat nu?

Vanaf 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij je dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.

10) Wanneer is deze Privacy & Cookie verklaring voor het laatst gewijzigd?

Glitz N Blingz kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. Het meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Glitz N Blingz. Deze versie is als laatst gewijzigd in Mei 2018.

11) Hoe kun je contact opnemen met Glitz N Blingz ?

Heb je vragen, verzoeken of klachten dan kun je via e-mail of per post contact opnemen met Glitz N Blingz .
Wij zijn bereikbaar 24/7  onderstaande gegevens

Glitz N Blingz
Langhieten 26
7873CB odoorn
privacy@Glitz-Blingz.nl